Rychlý kontakt

Prostřednictvím následujícího formuláře nám můžete zaslat jakýkoliv dotaz či připomínku.
Odeslaný text bude doručen na adresu anabelkaobchod@gmail.com.

Firma:
Jméno a příjmení:
E-mail:
Váš dotaz:
:
Kontrola proti spamu:

captcha Zkusit jiný obrázek

Opište prosím text z obrázku:

Odstoupení od smlouvy

 1. Právo odstoupit od smlouvy :

a) v souladu se zákonem má zákazník /kupující/ právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu do 14ti dnů.

b) zákazník /kupující/  má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni kdy zákazník /kupující/  nebo jeho určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete zboží.

c) pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí zákazník /kupující/ o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy informovat prodávajícího www.ANABELKA.cz

 

 

 

– Hana Hiederlová, Jablonecká 706,19000 Praha 9,mail h.niederlova@gmail.com,tel. +420 728048038, formou jednoznačného prohlášení (např. dopisu zaslaného prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo e-mailu). Kupující může použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však jeho povinností.

 

Vzorový formulář pro odstoupení najde kupující / spotřebitel :

      1.       ve VOP

      2.       vložený na stránkách shopu – zde

 

 

3.       v potvrzujícím mailu spolu s objednávku

4.       na faktuře,která je zaslaná spolu se zbožím

 

 

d) Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat sdělení o uplatnění práva odstoupit od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

 Toto ustanovení zákona však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží.  

e) Zboží doručené zpět na adresu prodávajícího , by mělo být doručeno nepoškozené, nejevící známky opotřebení, nejlépe kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.),ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal.

 

2.Důsledky odstoupení od smlouvy :

a) pokud zákazník /kupující/  odstoupí od této smlouvy, prodávající vrátí zákazníkovi /kupujícímu/ bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy byl prodávající informován o rozhodnutí odstoupit od smlouvy, všechny platby, které prodávající od kupujícího obdržel, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku zákazníkova zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání nabízený prodávajícím). Pro vrácení plateb použije prodávající stejný platební prostředek, který byl použit kupujícím pro provedení počáteční transakce, pokud zákazník /kupující/ výslovně neurčil v odstoupení jinak. V žádném případě tím nevzniknou zákazníkovi /kupujícímu/ další náklady.

b) s vrácením platby může prodávající počkat do té doby, než vrácené zboží obdrží nebo než zákazník /kupující/ prokáže, že zboží odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve.

c) zákazník /kupující/ dodá zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy oznámil, že odstupuje od této smlouvy, na adresu : 

Anabelka s.r.o.

 

Hana Hiederlová, Jablonecká 706,19000 Praha 9

Lhůta se považuje za dodrženou, pokud nám zákazník /kupující/ odešlete zboží zpět před uplynutím 14 dnů.

d) zákazník /kupující/ ponese přímé náklady spojené s navrácením zboží – náklady spojené s vrácením zboží.

e) odpovědnost za snížení hodnoty vráceného zboží :
Zákazník /kupující/  odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládáním s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti

Zákazník /kupující/ bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

Prodejce si může dle § 53, odst. 10 Občanského zákoníku nárokovat uhrazení skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží (rozbalení,kontrola kompletnosti,kontrola funkčnosti,očištění,doplnění chybějícího příslušenství, návodu, spotřebního materiálu,obalu,dokompletování zboží,náklady za administrativní zpracování...).Tyto náklady jsou vždy individuálně posouzeny a jako takové jsou poté zákazníkovi naúčtovány a započteny s částkou za vrácené zboží .


Zboží zaslané kupujícímu (z titulu odstoupení od smlouvy) formou dobírky, nebude prodávajícím převzato.

Doporučujeme Vám zásilku se zbožím pojistit.

Kupující bere na vědomí skutečnost, že jsou-li se zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s podmínkou, že dojde-li k využití práva spotřebitele odstoupit od smlouvy dle § 53 odst. 7 obč. z., darovací smlouva pozbývá účinnosti a kupující je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky.

 

Možnost odstoupit od smlouvy ve 14ti denní lhůtě se nevztahuje: 

a) na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění 

b) na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele,

c) na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání

d) na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal

e) na dodávku novin, periodik a časopisů

f) spočívajících ve hře nebo loterii

g) pokud byl porušen hygienický obal výrobku

V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebude prodávající moci akceptovat „odstoupení od smlouvy“ a zboží bude vráceno na náklady kupujícího zpět.

 

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

(stáhněte,vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)

 

 

Oznámení o odstoupení od smlouvy

Adresát
Anabelka s.r.o., Hana Hiederlová, Jablonecká 706,19000 Praha 9,tel. +420 728048038,mail: h.niederlova@gmail.com

 

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy č. :

- nákupu tohoto zboží :

 

Datum objednání :

Datum obdržení  :

 

Jméno a příjmení spotřebitele :

Adresa spotřebitele :

 

Číslo účtu pro vrácení platby :

 

 

Podpis spotřebitele :
(pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)

 

 

Datum :

 

 

 

 


 

Provozovatel
Partneři
Platební metody

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku.
Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Zobrazit panel o souborech cookie.